Language: EnglishPolski
poznaj nasze nowe narzędzie - GILOTYNKA - szybkie i bezpieczne przycinanie zdjęć! ✂️✂️✂️
We're sorry, but this site is available only in polish.

Tos

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Profilki, dostępnnego pod adresem internetowym http://profilki.pl/. Użytkownicy oraz inne osoby są obowiązane do zapoznania się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem z serwisu.

Korzystanie przez Użytkowników oraz inne osoby z możliwości oferowanych przez serwis Profilki oznacza akceptację Regulaminu i dobrowolne zobowiązanie się do przestrzegania postanowień zawartych w nim zawartych. Użytkownicy oraz inne osoby korzystające z serwisu Profilki są obowiązane także do przestrzegania prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Kod Źródłowy strony serwisu Profilki i poszczególnych Generatorów stanowi własność właściciela serwisu Profilki. Zabronione jest jego powielanie i rozpowszechnianie bez uprzednio wyrażonej zgody właściciela serwisu Profilki.

Zasady korzystania z Generatora Dodatków

Generatorem Dodatków jest aplikacja internetowa wytwarzająca - na podstawie działań użytkownika - Plik lub Kod Wyjściowy, określany także na stronie serwisu Profilki Dodatkiem, użyteczny w innym kontekście. Kod wyjściowy stanowi ciąg znaków kodujących znaczniki HTML, CSS i javascript, który jest zawarty w widocznym elemencie HTML typu "textarea" lub znajduje się wewnątrz formularza FORM wysyłanego do serwisu zewnętrznego poprzez kliknięcie widocznego elementu.

Użytkownicy oraz inne osoby mogą korzystać z dostępnych w serwisie Profilki Generatorów Dodatków i dowolnie modyfikować Kod Wyjściowy lub plik wygenerowany i gotowy do skopiowania lub pobrania w przeznaczonym do tego polu na stronie sieci Web każdego Generatora Dodatku. Wygenerowane Kody Wyjściowe - Dodatki są przygotowane do umieszczenia ich na innej stronie. Służą one zmianie wyglądu lub funkcjonalności strony.

Zasady dzielenia się Dodatkami i Elementami Graficznymi za pośrednictwem serwisu Profilki

Użytkownicy udostępniając pliki i treści za pośrednictwem serwisu Profilki gwarantują, że nie naruszają praw, szczególnie autorskich, osób trzecich. Serwis Profilki nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane przez Użytkowników treści i pliki. Jednocześnie administrator serwisu Profilki zastrzega sobie możliwość skasowania treści lub plików w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa. W przypadku wielokrotnego naruszenia Regulaminiu lub przepisów prawa administrator może zablokować możliwość umieszczania na serwisie Profilki plików i treści przez użytkownika. Administrator serwisu Profilki zobowiązuję się rozstrzygać wszelkie roszczenia osób, których prawa, szczególnie autorskie, zostały naruszone.

Użytkownicy dzieląc się plikami i treściami za pośrednictwem serwisu Profilki wyrażają zgodę na korzystanie z nich w sposób nieodpłatny przez innych Użytkowników i inne osoby. Możliwość poddawania tychże plików i treści modyfikacjom (tzw. opracowaniu utworu) jest uzależniona od zgody wydanej przez autora pliku lub treści.

Zmiana Regulaminu

Profilki zastrzegają sobie prawo dokonania zmiany całego Regulaminu lub poszczególnych jego postanowień. Zaprowadzone zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie serwisu Profilki. Użytkownicy zostają powiadomieni o wprowadzonych zmianach dzięki informacji dostępnej na stronie głównej serwisu Profilki.